ویژگی ها و نیاز ها

الزمات تولید براساس نوع صنعت متفاوت است: کنترل دما، کنترل رطوبت، وجود آب خنک حتی هنگامی که هوای بیرون بسیار سرد باشد، تداوم کارکرد و کم مصرف بودن

با این حال برای نواحی مختلف استاندارد های مربوطه موجود است.

مزایای PST

  • تداوم عملکرد، ضروری برای فرایند های صنعتی
  • مجموعه ای کامل جهت ایجاد دمای مناسب و شرایط آسایش
  • ذخیره انرژی و کاهش هزینه ها
  • اهمیت به محیط زیست با استفاده از مبرد های زیست محیطی
اسکرول به بالا