محصولات سایز کوچک و متوسط در فروشگاه ها و محیط های تجاری شهر ها و شهرستان ها به کار می روند. محیط هایی با نیازهای متفاوت و مکان هایی که روزانه تعداد زیادی افراد به آنجا رفت و آمد میکنند. علاوه بر تهویه هوا این محیط ها نیازمند تبادل هوا و حذف ویروس ها، باکتری ها و دود و گرد و غبار و … هستند.


مزایای PST
– عدم متمرکزسازی و ساده سازی: هر فروشگاه توسط واحد مربوط به خود تهویه میشود
– فعال سازی واحد تهویه فقط در هنگان ضرورت
– تهویه هوای مطبوع در تمام طول سال: کنترل کیفیت، رطوبت و دما

اسکرول به بالا